Ved gastric sleeve fjernes ca. to tredjedeler av magesekken, noe som gjør at du blir fortere mett og får nedsatt appetitt. Den mindre magesekken hindrer matinntak og gjør at du bare spiser litt om gangen. Maten går raskere over til tynntarmen. Dette påvirker hormonene i tarmen, som blant annet påvirker sukkersyke (diabetes) i gunstig retning. Dessuten fjernes også det viktigste stedet i kroppen for produksjon av spesielt sulthormonet gherlin, noe som gjør at du får nedsatt appetitt.

En gastric sleeve-operasjon kan dessverre ikke reverseres. Dette betyr at operasjonen og forminskelsen av magesekkvolumet er permanent og ikke kan gjøres om.

Denne metoden har vist seg - for de ikke aller tyngste pasientene - på sikt å gi tilfredsstillende vekttap og effekt på eventuelle tilleggssykdommer, samtidig som risikoen for bivirkninger og komplikasjoner med høy sannsynlighet er mindre enn ved andre slankeoperasjoner.

Pasienter som har fått gastric sleeve blir fortere mett og får nedsatt appetitt. Vekttap er et direkte resultat av en slik operasjon. Du vil også få andre helsemessige fordeler som øker din livskvalitet. 

Informasjonsvideo om gastric sleeve-operasjon